top of page
Search
  • Writer's pictureGraytec Global

So far, so clean.....

(På svenska and in English)


Från Instagram: https://www.instagram.com/p/BzIs0EfCYPl/?utm_source=ig_web_copy_link


Graytec vill hjälpa fastighetsägare att skapa fristående cirkulära system i flerbostadshus och kommersiella byggnader för att spara vatten, energi och minska miljöpåverkan. Målet är att rena gråvatten från duschar och handfat och sedan returnera ett rent och hälsosamt varmvatten till badrummen.


Genom att separera gråvattnet från badrum i ett separat avloppssystem, kan det ledas till ett reningssystem som tar bort alla föroreningar, bakterier och virus. Avancerade sensorer och styrsystem säkerställer vattenkvaliteten och återvinningen av värme.


Den första fasen är klar och vattnet är nu så pass rent att det går att returnera. Nu pågår det spännande arbetet att skicka tillbaka det renade vattnet till lägenheterna i HSB Living Lab för återanvändningav värme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instagram link: https://www.instagram.com/p/BzIs0EfCYPl/?utm_source=ig_web_copy_link


Graytec wants to help property owners create independent circular systems in apartment buildings and commercial buildings to save water, energy and reduce environmental impact. The goal is to clean gray water from showers and sinks and then return a clean and healthy hot water to the bathrooms.

By separating greywater from the bathroom into a separate system, it can be cleaned within Graytec's purification system that removes all contaminants, bacteria and viruses. Advanced sensors and control systems ensure water quality and heat recovery.

The first phase is finished and the tested waters are exceeding legal purity requirements. Additional testing is underway to send back the purified water to the apartments in the HSB Living Lab. The benefits of the energy saved from the lessened need to heat are currently being examined.


Comments


bottom of page